HELP FOR JUNGLE

environmental conservation program

O projektu

Základní myšlenkou projektu  je snaha přispět k ochraně životního prostředí prostřednictvím environmentálního vzdělávaní a osvěty. Hlavním tématem jsou tropické deštné pralesy, jejich biodiverzita a ohrožení.  V České republice  vedeme osvětovou kampaň pro širokou veřejnost formou nejrůznějších výukových programů,  seminářů a přednášek.  

Kromě ČR  projekt působí  v  jedné z oblastí s největší biodiverzitou na světě, která patří zároveň mezi ty nejohroženější – Indonésii. Zde je projekt zaměřen především na environmentální vzdělávání místních lidí  a jejich zapojení  do ochrany přírody. Organizujeme dobrovolnické aktivity a fundraisingové programy MATAKU pro české  i zahraniční účastníky. Program je realizován ve spolupráci s místními organizacemi a komunitami. Hlavním partnerem projektu je  Zoologická zahrada Hodonín a Hnutí Brontosaurus.

více >>

 

Koordinátor projektu:

Iva Uhrová
tel: +420 602 367 063
email: info@helpforjungle.com
Zakladatelka projektu Help for jungle. Absolventka oboru biologie a chemie na přírodovědecké fakultě MU. Pracovala jako vedoucí centra ekologické výchovy a učitelka biologie a chemie na gymnáziu. V současnosti je koordinátorkou in – situ projektů  a vzdělávání v Zoologické zahradě Hodonín. Od roku 2001 působí  jako dobrovolník a organizátor  Hnutí Brontosaurus, kde založila například úspěšný projekt Kimuri -dobrovolnické workcampy na záchranných stanicích pro handicapovaná zvířata ČR. 

Hnutí Brontosaurus je česká nezisková organizace s dlouholetou tradicí působící v ČR i zahraničí. Cílem  je vychovávat sebe i druhé prací, vlastním příkladem i bezprostředním kontaktem s přírodou k zodpovědnému přístupu k životu a planetě. Chránit přírodu a hledat cesty k souladu mezi ní a člověkem.  Dobrovolnické aktivity představující smysluplnou práci pro přírodu i lidi s netradičními zážitky a zábavou.

Projekt tak čerpá ze zkušeností HB v oblasti dobrovolnických akcí, účasti na ekologických projektech v ČR i ve světě a propagace ekologického přístupu k životu a ochraně přírody ve formě environmentálních aktivit.

web: www.brontosaurus.cz

Posláním moderních zoologických zahrad je podílet se na záchraně ohrožených druhů zvířat, jimž hrozí vyhubení.   O to se snaží prostřednictvím ochrany ex –situ, tedy chovu a rozmnožování zvířat  a jejich následný návrat do volné přírody.  Zoo se dále zapojují do celé řady ochranářských aktivit, od výzkumu a věděcké činnosti přes vzdělávací a osvětové aktivity. Nedílnost součástí  těchto aktivit je v dnešní době především účast na projektech in-situ, jejichž cílem je ochrana živočichů přímo v místě jejich výskytu.

web:

Unie českých a slovenských zoologických zahrad

Zoo Hodonín

 

DĚKUJEME

Petru Přikrylovi za výtvarné zpracování řady materiálů  http://www.petrprikryl.eu/

Gymnáziu Strážnice jako hlavní partnerské škole  při spolupráci na vytváření výukových programů

 

Chcete se zapojit? Napište nám!